7 německých fotbalových výrazů, které se vloudily do běžné mluvy

Německo je velkou fotbalovou národností. A tak není divu, že se mnoho slovních obratů z fotbalu vloudilo do denodenního života Němců a už v něm zůstalo. Samozřejmě existuje více než těchto 7 výrazů s fotbalovou tematikou, ale asi by bylo třeba takových článků napsat 10. A tak berte tento přehledný seznam jako můj osobní výběr těch nejčastějších.

1. der Ball liegt bei dir

= jsi na řadě

Ich habe schon alles gesagt. Der Ball liegt nun bei dir. Du musst dich entscheiden. – * Já jsem již všechno řekl. Teď jsi na řadě ty. Ty se musíš rozhodnout.

2. am Ball bleiben

= v něčem dále pokračovat, zůstat aktivní

Im Sommer habe ich vor, weiter Deutsch zu lernen. Ich muss am Ball bleiben, sonst vergesse ich alles, was ich bisher gelernt habe. – * V létě mám v plánu se nadále učit němčinu. Musím v tom pokračovat, jinak zapomenu všechno, co jsem se do teď naučil.

3. sich gegenseitig die Bälle zuspielen/zuwerfen

= vzájemně si v komunikaci přihrávat

Bei der letzten Besprechung haben sich meine Kollegen die Bälle gegenseitig zugeworfen / zugespielt. Keiner von uns ist zu Wort gekommen. – * Při poslední poradě si moji kolegové slovně přihrávali. Nikdo z nás se nedostal ke slovu.

4. etwas / jemanden ins Spiel bringen

= něco / někoho zapojit do hry; něco navrhnout

Mein Kollege hat eine neue Idee ins Spiel gebracht, von der unser ganzes Team begeistert war. – * Můj kolega vnesl do diskuse nový nápad, ze kterého byl celý náš tým nadšen.

5. den Ball flach halten

= být opatrný; držet se zpátky

Wir dürfen jetzt kein Risiko eingehen, sondern sollten den Ball flach halten. – *Nesmíme teď dopustit žádné riziko, nýbrž musíme/měli bychom být opatrní.

6. jemandem die gelbe / rote Karte zeigen

= někoho varovat / někoho vyhodit ze hry (přeneseně)

Wenn die Schüler zu viel quatschen, zeigt ihnen die Lehrerin die gelbe Karte. Sie sagt: „Wenn ihr nicht aufhört zu quatschen, müsst ihr nachsitzen.“ Die Schüler haben mit dem Reden trotzdem nicht aufgehört. Die Lehrerin zeigt ihnen die rote Karte. Sie müssen dann nachsitzen und den Lernstoff nachholen. – * Když žáci příliš povídají, varuje je paní učitelka: „Když nepřestanete s tím klábosením, zůstanete po škole.“ Žáci s povídáním přesto nepřestali. Paní učitelka jim tzv. utla tipec. Žáci musí zůstat po škole a učební látku dohnat.

7. die Arschkarte ziehen

= mít smůlu, prohrát

Wir wollten zu einer Konferenz fahren. Im Bus gab es jedoch nur noch 3 freie Plätze und wir waren zu viert. Da ich als letzter kam, durfte ich nicht mitfahren. Jemand musste die Arschkarte ziehen und dieses Mal war ich es. – * Chtěli jsme jet na konferenci. V autobuse byla však volná jen poslední 3 místa a my byli 4. Neboť jsem přišel jako poslední, nemohl jsem jet taky. (Nevešel jsem se tam.) Někdo musel mít smůlu (hovorově bychom řekli – někdo musel utřít) a tentokrát jsem to byl já.

PŮVOD: Protože je původ tohoto slovního spojení překvapivě jednoduchý, musím vám ho vylíčit. Má kořeny v dobách, kdy byly černo-bílé televize. Barvy těch dvou karet se při sledování zápasu zcela logicky nedaly na takové televizi rozlišit. A tak aby diváci netápali, jakou kartu hráč od rozhodčího právě dostává, žlutou měl rozhodčí v přední a červenou v zadní kapse svých kalhot. Diváci tak při momentu pravdy měli hned jasno. Vytáhnul-li rozhodčí kartu ze své zadní kapsy (der Arsch je hrubé označení pro „zadek“), dostal hráč „die Arschkarte“, tedy červenou kartu.

Bavilo vás toto téma ze života? Báječné. Zvu vás tedy ke šprechtění v malých skupinkách, ve velmi příjemné a uvolněné atmosféře o tématech, ke kterým máte co říci. Zapište se na můj virtuální seznam a já vám napíšu ihned, jak otevřu nové podzimní konverzační kurzy. Těším se na vás.

Zuzana Link
Pojďme si společně němčinu užívat! Jsem lektorka němčiny a ráda vám pomohu naučit se německy s co největší lehkostí. Více o mé cestě s němčinou si můžete přečíst tady. >>
Komentáře