Jaký byl letošní Adventní kalendář plný německých jazykových pralinek?

Celý rok jsem opakovaně přemýšlela o tom, jaké by to bylo vytvořit Adventní kalendář v němčině. Určitě v této myšlence hraje roli fakt, že žiju v Norimberku, který je považován za jedno z nejvánočnějších měst Německa. Když se pak blížil konec listopadu a začínalo být jasné, že o vánočních trzích si tu můžeme nechat zdát, rozhodla jsem se vytvořit adventní náladu alespoň v mém světě nemčiny.

A byl to navýsost dobrý nápad.

Účastníci Adventního kalendáře si každý den v naší adventní facebookové skupině rozbalili jednu německou jazykovou pralinku, a pak měli celý den na to, aby se úkolu svým tempem a podle své aktuální chuti pověnovali.

A jak pralinky vypadaly? Někdy jako písnička, doplňovačka, vymýšlečka, jindy zase jako příběh nebo třeba hádanka. Také přišly na řadu úkoly, ve kterých účastníci něco tvořili, společně něco vtipného vymýšleli nebo se vzájemně na něco ptali.

Co se setkalo s moc dobrým ohlasem byly videopříspěvky od mých dobrých kamarádek a německých rodilých mluvčích – Dagmar a Anne. Dagmar pro nás se svou maminkou natočila video, ve kterém nám povyprávěly o historii své rumunské menšiny Siebenbürger Sachsen, neboli Sedmihradských Sasů. Anne nám dala téma k zamyšlení, když mluvila o zero waste, neboli jak na Vánoce nevytvořit více odpadu než je třeba.

Svou trochou do video-mlýna jsem přispěla i já a virtuálně pozvala účastnice a účastníky na nefalšované Norimberské perníčky a na vánoční trh, který se nekonal.

Účastníci Kalendáře si také zasoutěžili a dvě výherkyně se už teď pilně učí německá slovesa s předložkami pomocí učebních obrázků a příběhů z pracovních sešitů z mé dílny.

Byli jsme domluvení, že v Kalendáři budeme mluvit německy, ale nebudeme nikoho linčovat za to, když sklouzne do češtiny. Přecijen byl kalendář myšlen pro studenty na úrovni A1+ až B+. Byla jsem neskutečně překvapená a potěšená současně, že za celých 24 dní nepadlo ani jedno české slovo, tedy kromě mého vyprávění o Norimberském vánočním trhu.

Cílem Adventního kalendáře bylo oprášit zaprášená slovíčka a obohatit slovní zásobu o nové kousky, dozvědět se nové úžasnosti o předvánoční kultuře Norimberka a cítit se každý den v němčině zase o něco víc jako ryba ve vodě. Povedlo se? Toto říkají na náš společný čas některé z žen a mužů naší adventní skupiny:

Zuzana Link
Pojďme si společně němčinu užívat! Jsem lektorka němčiny a ráda vám pomohu naučit se německy s co největší lehkostí. Více o mé cestě s němčinou si můžete přečíst tady. >>
Komentáře